Plant Photo of Schuler Dalian, China

  Schuler (Dalian) Forming Technologies Co. Ltd., Dalian, China

  Mailing address

  Schuler (Dalian) Forming Technologies Co., Ltd.
  No.1 Weingarten Road
  Dalianwan
  Ganjingzi District
  116113 Dalian

  Tel.: +86 (411) 87 12-40 02
  Fax: +86 (411) 87 60-99 16
  E-Mail: mw.dalian@m-wag.com
  Web: www.schulergroup.com/china