Suggestions for your search:

  • Please enter a search term.

  Our most recent searches:


  Kwalifikacje na przyszłość.

  Kompetencje prowadzą do sukcesów.

  Akademia Schuler oferuje dostosowywane programy szkoleniowe w zakresie podstawowego i dalszego kształcenia personelu, przeprowadzane w naszej własnej placówce lub na terenie zakładu z wykorzystaniem maszyn klienta. Nasze szkolenia bazujące na rzeczywistych warunkach produkcyjnych przyczyniają się do optymalnego wykorzystania sprzętu, a co za tym idzie, sukcesu finansowego firmy. Oferta szkoleniowa obejmuje seminaria zapewniające solidne podstawy techniczne, obszerne kursy z zakresu technologii oraz szkolenia dostosowa do konkretnych potrzeb. Seminaria prowadzone są przez doświadczony personel, wykwalifikowany do szkoleń w terenie oraz wykorzystujący najnowsze pomoce i metody nauczania. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników pracujących w obszarach planowania technicznego i zarządzania produkcją, konserwacji i napraw, obsługi i konfiguracji, jak również rozwoju części.
  Kontakt