Suggestions for your search:

  • Please enter a search term.

  Our most recent searches:


  Zastosowania przemysłowe

  Wiele możliwości, jedno rozwiązanie.

  Technologie kucia i formowania plastycznego blach odgrywają obecnie kluczową rolę w licznych zastosowaniach przemysłowych. Jesteśmy globalnym liderem technologii obróbki metali. Dostarczamy nowoczesne prasy, tłoczniki i systemy automatyzacji. Oferujemy specjalistyczne wsparcie dotyczące procesów technologicznych oraz zapewniamy doskonały serwis w zakresie tych aplikacji.

  Skupiamy się na elastycznym i efektywnym wytwarzaniu półproduktów przy zachowaniu najwyższego poziomu, jakości. Prowadzimy konsultacje z klientami z całego świata, dzięki czemu możemy sprostać wyzwaniom związanym np. z dużą liczbą części, ich złożoną geometrią lub wielką różnorodnością materiałów do obróbki.

  Dzięki naszej technologii dostarczamy niezawodne rozwiązania w wielu obszarach:

  • technologiach medycznych, branży wodno-kanalizacyjnej;
  • produkcji sztućców;
  • branży meblarskiej;
  • pomocniczym wyposażeniu budowlanym;
  • produkcji śrub;
  • przemyśle rowerowym;
  • przemyśle samochodów ciężarowych;
  • przemyśle budowlanym, rolniczym i leśnym;
  • produkcji elementów turbin wiatrowych;
  • technologii profilowania przekrojów, produkcji bram i ram;
  • masowej produkcji podkładek i tarcz;
  • produkcji gaśnic, butli gazowych i zbiorników na sprężony gaz ziemny;
  • przemyśle obronnym.

  Kontakt