Suggestions for your search:

  • Please enter a search term.

  Our most recent searches:


  Historia Grupy Schuler

  1839 Założenie firmy przez Louisa Schulera
  1852 Firma Schuler rozpoczyna prace nad maszynami do obróbki blach. Inspiracją była londyńska Wystawa Światowa w 1851 r.
  1879 Schuler wprowadza pierwsze na świecie prasy mimośrodowe i ciągowe o napędzie mechanicznym
  1884 Rozpoczęcie działalności zakładowej odlewni
  1895 Dostawa pierwszej prasy do produkcji monet do Chin
  1900 Schuler prezentuje pierwszą na świecie prasę transferową na Wystawie Światowej w Paryżu
  1924 Dostawa pierwszej prasy do masowego tłoczenia elementów nadwozia samochodów
  1947 Poszerzenie działalności o produkcję narzędzi i tłoczników
  1961 Początek internacjonalizacji firmy
  1983 Uruchomienie pierwszej prasy transferowej z dużą płytą
  1990 Wprowadzenie na rynek pierwszej prasy transferowej z dużą płytą i przeniesieniem poprzecznym
  2003 Uruchomienie pierwszej w świecie prasy transferowej z kompaktową poprzecznicą
  2007 Przejęcie spółki Müller Weingarten AG i wprowadzenie na rynek linii produktów korzystających z technologii ServoDirect
  2008 Przekształcenie akcji uprzywilejowanych spółki w akcje zwykłe
  2009 Przekazanie do eksploatacji pierwszej na świecie linii pras korzystających z technologii ServoDirect
  2011 Schuler rozrasta się: połączenie spółek Schuler Pressen GmbH & Co. KG oraz Müller Weingarten AG w podmiot o nazwie Schuler Pressen GmbH
  2012 Wprowadzenie na rynek linii produktów korzystających z technologii TwinServo