Návrhy na vaše vyhľadávanie:

  • adajte hľadaný výraz

  Naše posledné vyhľadávania:


  Generálna oprava zariadenia.
  Bude také presné ako v prvý deň.

  Generálna oprava lisov a automatizačnej techniky obnoví pôvodnú funkčnosť a presnosť výrobných systémov. Opotrebované súčiastky sú buď opravené alebo vymenené. Celková geometria bude zmeraná a zaprotokolovaná podľa presného postupu v súlade so štandardmi DIN Schuler. Po ukončení Schuler poskytuje záruku na servis a na náhradné diely. Generálna oprava stroja môže byť ekonomickou alternatívou kúpy nového zariadenia. Tieto opatrenia je možné rozšíriť aj na pohony a ovládacíe prvky.


  Kontakt